Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palvelusetelin saaminen edellyttää hoito- tai palvelutarpeen arviointia sekä palvelupäätöstä tai lähetettä. Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee palvelusetelituottajan, ja sopii palvelun ostamisesta valitsemansa kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan kanssa. Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).

Palvelun tarjoajat ja hinnat löytyvät palse.fi -sivustolta.

Miten palveluseteleitä saa?

Asiakas voi saada palvelusetelin palvelutarvearvioinnin ja myöntämiskriteereiden perusteella. Palvelusetelistä tehdään aina viranhaltijapäätös tai lähete. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelun käyttäjän yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti.

Ota yhteyttä

Ikikiva 2022